เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ด้วยความสวยงามของเทือกเขาหินปูน เหมือนกับกุ้ยหลินในประเทศจีน

เขื่อนเชี่ยวหลาวเป็นเขื่อนที่ก่อสร้างขึ้นมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และพลังงานไฟฟ้า หลังจากที่เขื่อนแห่งนี้สร้างเสร็จ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า “เขื่อนรัชชประภา” ซึ่งแปลว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

สถานที่ท่องเที่ยวน่าแวะชม ในเขื่อนเชี่ยวหลาน

1. น้ำตกแม่ยาย ห่างจากอุทยาน ประมาณ 5.5 กม. เป็นน้ำตกแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติที่รถยนต์สามารถเข้าไปถึง มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 30 เมตร ซึ่งในหน้าฝนน้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจายแตกฟองขาวโพลน สวยงดงามมาก ๆ

2. น้ำตกวังหิน ห่างจากอุทยาน ประมาณ 2.8 กม. เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 เมตร มีจุดชมวิวเรียกว่าน้ำตกบางวิ่งหิน เป็นจุดที่มองแล้วดูสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีที่สำหรับเล่นน้ำพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 500 คน

3. ตั้งน้ำ ห่างจากอุทยาน ประมาณ 3.2 กม. มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาที่หันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองไหลศกไหลลอดผ่านบริเวณเบื้องล่าง เป็นวังน้ำที่ลึกมาก และมีปลาชุกชุม

4. น้ำตกโตนกลอย ห่างจากอุทยาน ประมาณ 1 กม. และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 7 กิโลเมตร น้ำตกโตนกลอยเป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองศก มีความสวยงาม ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวดิ่งลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี และบนชั้นน้ำตกมีลานหินสำหรับพักผ่อน

5. น้ำตกธารสวรรค์ ห่างจากอุทยาน ประมาณ 1 กม. เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืด ไหลลงสู่คลองสก น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ

6. น้ำตกโตนไทร ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกโตนกลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขื่อนเชี่ยวหลาน ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความงดงามในลำคลองสก