History

ตำนานลูกทุ่ง FM
ถึงเวลาต้นฉบับลูกทุ่งตัวจริง…คืนเวที

จากวันนั้น…ถึงวันนี้ นอกจากการสร้างปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการลูกทุ่งแล้ว “ลูกทุ่ง เอฟ. เอ็ม.” ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานแบบมืออาชีพ แบบคนลูกทุ่งตัวจริง เสียงจริงนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ใคร จะลอกเลียนแบบกันได้ง่ายๆ เพราะล้วนเกิดจากประสบการณ์ และความรักในเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริง

…ถึงเวลาแล้ว ที่ลูกทุ่งตัวจริงจะกลับคืนสังเวียน เพื่อมอบความสุขแก่แฟนเพลงลูกทุ่งชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง ทาง ลูกทุ่ง เอฟ. เอ็ม. 94.5 สถานีต้นฉบับสถานีลูกทุ่งตัวจริง! ลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม. 94.5 สถานี 3 in 1 ลูกทุ่ง FM 94.5 คือสถานีเพลงลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง ที่มีแนวคิด…

– เป็นสถานี ลูกทุ่งไทย หัวใจสีเขียว มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ สำคัญของประเทศ ตามนโยบายโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” – เป็นต้นแบบสถานีลูกทุ่ง ที่สร้างสรรค์โดยคนลูกทุ่งตัวจริง เสียงจริงมาให้ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง -มุ่งมั่นรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป

Tel. 02-530-9408-9 Fax. 02-530-9410 Sms. 4242842

เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม 94.5 ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “เอฟเอ็ม 94.5 ลูกทุ่งอินเตอร์” โดยมีบริษัท คลิก-วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด ร่วมบริหารงานด้วย โดยวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่งระบบ Format Station อย่างแท้จริงเป็นแห่งแรก โดยทุกเพลงที่เปิดจะผ่านระบบการสำรวจความนิยมมาก่อนแล้วว่า เป็นเพลงที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถการันตีและพิสูจน์ได้จริง ส่วนทีมนักจัดรายการได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่หมด