ตลาดน้อยแต่ความเก๋าไม่น้อย ชิม ช็อป แชะ วันเดียวครบ

ากผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาก่อน อย่าเดินขึ้นมาโดยพลการนะครับ ถัดจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็น “”โบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ”” นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โดดเด่นในย่านตลาดน้อย ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่มีความสวยงามติด