ทำ Passport หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มใหม่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

นง่ายๆ – เมื่อมาถึง MRT สถานีคลองเตย ให้ไปทางออกที่ 2 ขึ้นบันไดเลื่อน สำนักงานจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Metro mall – ให้เข้ามาทางซ้ายมือสุดของสำนักงานซึ่งเป็นจุดที่ 1 ในการรับบัตรคิวที่จะแยกช่องด้านขวาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์และด้านซ้ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเ