นอนชิลริมลำธารที่…อุ่นไอมาง ณ สะปัน

น้ำในตัวก็มีนะครับ แต่สำหรับสายชิลอย่างเรา แบบนี้ละที่ต้องการ ได้นอนฟังเสียงน้ำ ตื่นมาชมหมอกสวยๆยามเช้า มันชิลสุดๆเลยครับ ราคา เราไปช่วงเดือน ต.ค ห้องพักกระโจม ราคา 900 บาท/คน รวมอาหารเช้า-เย็น พัก 2 คน/ห้อง ห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม มีโต๊ะให้นั่งชมวิวสวยๆที่ดพิกุลทอง ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว เป็นวัดที่ศรัทธาเลื่อมใสสำหรับชาวบ้านมากเพราะหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระที่ชาวบ้านเคารพรักมาก ท่านได้ทำประโยชน์ แก่พุทธศาสนาไว้มากมาย และมีส่วนช่วยให้วัดพิกุลทองมีลักษณะสวยงาม ไม่ชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติและเครื่อง อัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ สีทองอร่าม ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด24 เค รอบ ๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคตซึ่ง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ให้โชคลาภ บริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีสบายตา แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น เย็นสบาย สะอาด วัดได้รับการดูแลรักษาอย่างดี สภาพสมบูรณ์น่าเที่ยว และมีบ่อน้ำที่มีปลาชุกชุมให้อาหารได้ ยิ่งไปกว่านั้น ด้านหลัง ของวัดยังมีสิ่งศักดิสิทธิ์ของชาวไทยตามความเชื่อทางพราหม์-ฮินดู คือ พระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปะวิทยาการ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา อย่างมากอยู่ด้วย โดยองค์พระพิฆเนศมีขนาดใหญ่มาก ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ำ ลำตัวสีนวล ทางวัดได้สร้างสะพาน ไว้เพื่อให้ ประชาชน สามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาได้ การเดินทาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก วัดพระนอน จักรสีห์วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางมาให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 7-8 จะพบป้ายบอกทางมายังวัดพิกุลทอง ขับต่อไปอีกราวๆ 8 กิโลเมตร ตามถนนสาย 3008 จะถึงวัดพิกุลทอง gpsวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง93 หมู่ 3 ตำบล พิกุลทอง อำเภอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140089 074 6001https://maps.app.goo.gl/qk4WHTWxx82MxUXZ8 ️#ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน, ได้จำลองบรรยากาศในสมัยอดีตในสมัยนักรบบางระจัน ให้มีกลิ่นอายของความเป็นสนามรบ มีป้อมปราการไม้สูงใหญ่เป็นฉากให้ถ่ายรูป มีการจัดแต่งซุ้มจำหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบพื้นบ้าน ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย มีเมนูอาหารการกินแบบไทย ที่หาทานได้ยาก ให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาลองลิ้มชิมรส อาหารโบราณ ที่บางคนอาจลืมไปแล้วให้ได้รำลึกถึงอาหารเมื่อวันวานได้ชมการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มาสิงห์บุรี ไม่มาตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจันถือว่ามาไม่ถึง ️ ️ GPSตลาดย้อนยุคบางระจันตำบล บางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 https://g.co/kgs/fmf4e7 ✍️#อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน อยู่ตรงข้ามกับ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน, นึกถึงวีระกรรมของนักรบในอดีต ที่ต่อสู้ปกป้องไทยกับพม่า อนุสาวรีย์สวยงามจากกรมศิลปากร ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าในสวนป่าร่มรื่น 115 ไร่ ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง จำลองวิถีชีวิตคนโบราณอย่างน่าประทับใจ เเว่มาไหว้ ขอพรได้นะครับ GPSอุทยานวีรชนค่ายบางระจันตำบล บางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150087 589 4033 https://g.co/kgs/4SU4zz #วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมือง สิงห์บุรีไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 (สายสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี) ระยะทางประมาณ 4 กม. สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้าง สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว ที่สุดของประเทศ สร้างมานานเก่าแก่ จนไม่ทราบแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่มีความงดงามมาก มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และ 7 นิ้ว ลักษณะ พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอพระกรขึ้นรับพระเศียร เหมือนแบบไทย นอกจากนี้ยังมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปนั่งศิลา ลงรักปิดทอง และพระนั่งขัดสมาธิเพชร อันศักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธลักษณะงดงาม ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญ ในพุทธประวัติ ผลิดอกบานสะพรั่ง อยู่เสมอ ภายในตัววัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชา หลายจุด ทั้งรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ที่อยู่บริเวณหน้าทางเข้า วิหารเจ้าแม่กวนอิม ก่อนถึงทางเข้ามีสินค้าของฝากจากสิงห์บุรีหลากหลายชนิด #วัดพระปรางค์มุนี วัดที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายแห่งนี้ และเหตุที่ชื่อวัดพระปรางค์มุนีน่าจะสืบเนื่อง จากพระปรางค์องค์ใหญ่สีทองอร่ามตาที่แลดูโดดเด่นเป็นสง่าเมื่อมองมาแต่ไกล อย่างไรก็ตาม นอกจาก พระปรางค์องค์ใหญ่แล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนน่าแวะไปเยี่ยมเยือนหากมีโอกาส ได้แก่ • วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อนาก ซึ่งมีเรื่องเล่ากันมาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดภาวนาอยู่ในวัดและได้อาราธนาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเย็นซึ่งขณะนั้นมีแต่เศียร ท่านได้นำน้ำนี้ไปรักษาโรคภัยต่างๆ ให้ชาวบ้าน ดังนั้นชาวบ้านที่เลื่อมใสจึงพากันเรียก ติดปากว่าหลวงพ่อเย็น ซึ่งหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง • พระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถสีทองอร่ามนามว่า พระภูเขาทอง • หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล หรือ พระพุทธนิมิตพิชิตมารมหาจักรพรรดิ์ ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และต้นนารีผลจำลอง ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง และด้านหลังวิหารยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งบริเวณโคนต้นมีพระผุด • ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่สวยงามซึ่งเป็นฝีมือของนายเพ็ง คนลาว ที่วาดไว้เมื่อปีพ.ศ.2462 เล่าเรื่องเกี่ยวกับนรก สวรรค์ พุทธประวัติและพุทธชาดก เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00 – 16.30 น GPSวัดพระปรางค์มุนีหมู่ 1, ตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 16000 16000 https://g.co/kgs/3ktrZi ️#ตลาดปากบาง ตลาดปากบางเป็นตลาดชุมชนที่มีอายุมากกว่า 150 ปี มีอาหารที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย , กุนเชียง , หมูทุบขนมเปี๊ยะ โดยเฉพาะขนมเปี๊ยะจะมีคนนิยมซื้อเป็นของฝากมากที่สุดลักษณะเด่น-ขนมเปี้ยะร้านดั้งเดิม (ร้านโซวเม่งเฮง) -ผัดไทยเจ้าเก่าของบ้านปากบาง -กุนเชียงเจ้าอร่อยหนึ่งเดียวในปากบาง ในปัจจุบัน ร้านขนมเปี๊ยะนายเซี๊ยะจะมีคนซื้อมากที่สุด เพราะเป็นร้านที่โดดเด่น เห็นได้ชัดเจน สามารถจอดรถซื้อที่หน้าร้านได้เลยประวัติตลาดเทศบาลปากบาง อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความเจริญมาช้านานคู่กับตำบลพรหมบุรี มีสินค้าที่ผลิตจากชุมชนจำหน่ายมากมาย ️ ️อยู่ติดถนนสายเอเชียเลยครับผม⛽GPS15 149 14 ตำบล พรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16160036 810 208 https://g.co/kgs/aP9mH7 #วัดอัมพวัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) เป็นเจ้าอาวาส ถ้ามีโอกาสผ่านมาก็เเวะมากราบไหว้ท่านได้ครับครับ GPSวัดอัมพวัน53 หมู่ 4 ตำบล พรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16160036 510 598https://maps.app.goo.gl/EPNEwZ9WWbyEpX9fA ️#ร้านเฌอเเตม เป็นร้านกาเเฟร้าน สไตล์โมเดิร์น ปน ยุโรป มีกาเเฟ อาหาร คาวหวาน มากมาย ร้านสวยหน้านั้งมากครับเปิด 10:00ถึง22:00นตั้งอยู่ในเมืองสิงห์บุรี gpsเฌอแตม cafe & villa ❤Je t’aime cafe & villa249 14 ถนน ธรรมโชติ ตำบล บางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000089 085 5155https://maps.app.goo.gl/P9CouatbKRdsdehd8 #แม่ลาปลาเผา เป็นอีกสถานที่หลายๆคนคงเคยเห็นผ่านตากันบ้าวเเล้ว สำหรับขวดใบยักษ์ร้านนี้อยู่ข้างถนนสายเอเชีย ถ้ามาจากกรุงเทพ มุ่งหน้า นครสวรรค์ จะอยู่ซ้ายมือ เป็นร้านขายของฝาก เช่น หมูทุบ กุนเชียง ปลาช่อนเเดดเดียวมีเยอะครับ ลองเเวะมาดูครับนอกจากของฝาก ก็ยังมีโซน อาหาร ด้วย นะ ห้องแอร์ เเละก็ธรรมดา ร้านกาแฟสดก็มีครับ GPSแม่ลาปลาเผา99 หมู่ที่ 7 ตำบล โพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000080 910 8563https://maps.app.goo.gl/vxzHuea9skMQvn7m8 #วัดไทร วัดไทร”” ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีชื่อเดิมว่า “”วัดทะยาน”” มีข้อมูลในอดีตที่ชาวบ้านเล่าขานมาว่า เคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพบวัดร้างและเห็นว่าบริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นอยู่หนาแน่น จึงบอกชาวบ้านให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไทรเหมือนในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการคาดการณ์ว่าวัดนี้คาดว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับลักษณะพิเศษของโบสถ์วัดโทร คือเป็นวัดที่มีรากต้นไทรโอบยึดกำแพงโบสถ์ไว้ไม่ให้พังทลายลงมา ซึ่งส่วนของศาลาวัดได้พังลงน้ำไปแล้ว ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระประธาน โดยแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “”หลวงพ่อขาว”” หรือ “”หลวงพ่อทะยาน”” แต่ในปัจจุบันเรียกว่า “”หลวงพ่อวัดไทร”” ตามชื่อของวัดไทร โดยมีตำนานเล่าเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า แรกเริ่มเดิมทีองค์พระประธานเป็นหุ่นปูนหุ้มแผง ต่อมาถูกทหารพม่าสุ่มไฟหลอมลอกเอาทองไปหมดเหลือแต่หุ่นปูนข้างใน รวมไปถึงองค์พระพุทธรูปยังถูกตัดเศียรไปอีกด้วย ภายหลังต่อมาชาวบ้านจังได้เรี่ยไรกันเพื่อนำเงินมาบูรณะต่อเศียรพระพุทธรูปที่ประดิษฐานองค์พระ ส่วนเป็นโบสถ์เก่าชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์มหาอุต คือเป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้า-ออกทางเดียวและในระหว่างที่เข้ามาบูรณะทำหลังคาโบสถ์แห่งนี้กลับมีฟ้าผ่า และมีชาวบ้านฝันว่าองค์พระประธานที่ประดิษฐ์ในโบสถ์นั้นไม่ต้องการให้สร้างหรือดัดแปลงใด ๆ หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครทำหลังคาให้อีก นับตั้งแต่ได้มีการบูรณะเศียรองค์พระประธานแล้วส่วนพิธีสำคัญที่ชาวบ้านได้ร่วมมือปฏิบัติสืบทอดมาทุกปี คือการร่วมกันทำบุญในช่วงสงกรานต์ของทุกปี จนปัจจุบันได้กำหนดทำบุญและสรงน้ำองค์พระในวันที่ 16 เมษายนของทุกปีสิ่งแรกที่สะดุดตาและสร้างความประหลาดใจให้นักท่องเที่ยวหลายคน ก็คือบริเวณโดยรอบของกำแพงโบสถ์ที่ถูกโอบยึดไว้ด้วยรากต้นไทรและต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ที่เจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ภายในโบสถ์ และด้วยรากของต้นโพธิ์ที่มีความแข็งแรงและยึดตัวกำลังได้ดีกว่า ทำให้ในปัจจุบันยังคงเหลือเพียงรากของต้นโพธิ์ที่กลายเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม GPSวัดไทรตำบล ชีน้ำร้าย อำเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110097 245 5932 https://g.co/kgs/LUFNsS ฝากติดตามเพจเราสองคนด้วยนะครับ LoverTraveler https://www.facebook.com/LoverTraveler3528/ IG https://www.instagram.com/niruj1992/?hl=th”