นั่งรถไฟปัง ๆ เที่ยวปีนังสุดฮิต เมืองมรดกโลกที่ต้องห้ามพลาด!

ม. จอดสถานีคลองแงะ 1 สถานี สถานีต่อไปก็ปาดังเบซาร์ฝั่งไทย ยังไม่ต้องลงสถานีนี้ ให้ไปลงสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซียเลย ถึงสถานีบาดังเปซาร์แล้ว เดินเข้า ตม. แล้วขึ้นชั้น 2 เพื่อซื้อตั๋วรถไฟไปสถานีบัตเตอร์เวิร์ธ ซื้อตั๋วเสร็จแล้วไปรอที่ชานชาลาได้เลย ได้รอบเวลา