[ บ้านป่าบงเปียง ] เรื่องควรรู้ก่อนไป นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด

น ยังไงก็ขอไปเห็นด้วยตาซักครั้งเถอะตัดสินใจได้ ก็รีบโทรไปตามเบอร์โฮมเสตย์ ที่ได้มาทุกเบอร์สรุปเต็มทุกหลัง และส่วนใหญ่ เต็มยาวไปจนถึงเดือนตุลาคม !แต่ในที่สุดชาวบ้านก็ช่วยแนะนำบ้านหลังใหม่ ที่ยังไม่มีเบอร์โชว์ใน Social Mediaและเป็นบ้านหลังที่เพื่อนที่เคยไป แนะ