ม่วนอีหลีที่ “โขงเจียม”

มพันแอ่ง หมายถึงร่องหินที่เป็นหลุมหรือแอ่ง จำนวน 3000 แอ่งนั่นเอง ที่นี่อากาศค่อนข้างร้อนเหมือนทะเลซาฮาร่า เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มาก นับว่าเป็นความ UNSEEN อย่างหนึ่งเลยนะ ที่กลุ่มหิน ทราย จะถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลาหลายพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดใหญ่ที่เราเห็นนี่แห