ม่อนล่อง – ม่อนแจ่ม แว้นไปแอ่วกัน^^

วไปชมยอดดอยสูงสุดของแม่ริมที่ม่อนล่องกันค่ะ ม่อนล่อง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,450 เมตร จึงทำให้มีอากาศที่บริสุทธ์ สดชื่นตลอดปีเลย การเดินทางไปม่อนล่องให้ใช้เส้นทางเดียวกับการเดินทางขึ้นม่อนแจ่ม(เชียงใหม่-แม่ริม) พอถึงม่อนแจ่มให้เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางต่อขึ้น