รีวิวเที่ยวเกาะแสมสาร #แสมสารใครๆก็ไปได้

8 ปี) ชาวต่างชาติ : 600 บาท (อายุ 3 ปีขึ้นไป) (ค่าธรรมเดียวข้างต้นเป็นเพียงค่าเรือเฉพาะ ไป-กลับ) (ตั๋วข้ามเกาะแสมสาร สามารถใช้เข้าเยี่ยมชมพิพธพัณ์ฯได้) ตารางเดินเรือข้ามเกาะแสมสาร : เที่ยวขาไป : 09:00 , 10:00 , 11:00 , 12:00 , และ 13:00 น. เที่ยวขากลับ : 13: