รีวิว 5 วัน ที่ Cebu ไปให้รู้ว่ามาแล้ว

น 3 จุด ได้แก่ กิจกรรมดำน้ำดูปะการังที่ Pescador Island ดูฝูงปลาซาดีนนับหมื่นตัว และไปดูน้องเต่า —————– Day 1 Bangkok -> Cebu-> Oslob ->Tumalog falls เริ่มต้นการเดินทางด้วยสายการบิน Philippines Airline ไฟล์ทดึก เวลา 1.30 น. เป็นฟลูเซอร์วิทบินตรงไป