วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอนเมืองปัว น่าน

กฟาร์มเห็ดหัวน้ำ เดินเท้าต่ออีก ซักประมาณ 15 นาที ก็จะถึงวังศิลาแลง สุดทางน้ำมาถึงได้แค่นี้ ต้องบอกก่อนนะครับ การที่จะเข้ามาชมด้านในของศิลาแลง ต้องเป็นคนพื้นที่นำเข้ามาด้วยนะครับ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจองู สัตว์น้ำที่อันตรายได้ครับ พระธาตุศิลาแลง ตำบล ศ