วันเดียวเที่ยวสองตลาด ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ ตลาดน้ำอัมพวา(ฉบับรถสาธารณะ)

เสียงไปไกลถึงต่างประเทศ จะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 08.00-12.00 น. มาถึงเช้าเกิน ตลาดยังเงียบสงบ แม่ค้า พ่อค้า เพิ่งจะเริ่มพายเรือมาตั้งร้านจ๊ ยืนชมบรรยากาศรอบๆ รู้สึกชอบคะ ได้มาเห็นวิถีชุมชนจริงๆ ก่อนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมา เราก็เลือกไปลงเรือชมวิถีชีวิต