ห้วยน้ำดัง ความสุขที่คุณสัมพัสได้

ดัง หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 พิกัด GPS : https://goo.gl/maps/qBoLN3Re9Js โทรศัพท์ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 05324 8491, 08 4908 1531 ที่ทำการฯ 08 2187 7834 การเดินทางรถยนต์ เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 107