ไม่มีรถส่วนตัวเราก็ไปพิชิตลานสนภูสอยดาวได้

สถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) 20:10 น. ถึงสถานีพิษณุโลก 02:35 น.เดินทางวันที่6สิงหาคม2561 ขากลับจากสถานีพิษณุโลก 22:00 น. ถึง สถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) 05:10 น. เดินทางวันที่ 8 สิงหาคม 2561 หนังสือเดินทางท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ พร้อม ถ้าใครยังไม่มี หาซื้อได้ที่อุท