✦ คาบสมุทรบอลติก ✦ แบคแพคเดี่ยว 13 วัน 5 ประเทศ : Part 3 – ฟินแลนด์ & สวีเดน

องบอกว่าไปเที่ยว Nordic Countries จะถูกต้องที่สุดครับ ในทางกลับกันกลุ่มประชากรที่มีพื้นเพเป็นชาว Scandinavian นั้นกระจายอยู่ใน Nordic Countries ทั้งหมดครับ แต่หลักๆคือคนที่มีเชื่อสายของชาวนอเวย์ สวีเดิน และเดนมาร์ก ดังนั้นกลุ่มประเทศนี้จะตัวเองว่า Scandinavi