✿ : : UTHAITHANI : : ✿ ~ 2 วัน 1 คืน ~ อุทัยธานี เที่ยวเมืองรอง นอนใกล้กรุง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ริมแม่น้ำสะแกกรัง

ี่ไข่ทำเอง .. ที่จังหวัดอุทัยธานี ขึ้นชื่อเรื่อง ‘เส้น’ เป็นอย่างมาก เพราะ เป็นเมืองที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทย-จีน เค้าเชื่อว่า หากใครได้ทานก๋วยเตี๋ยวจะมีอายุมั่นขวัญยืน การงานยั่งยืน โชคลาภยั่งยืน เลยทำให้จังหวัดนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันอยู่