1 คืน ณ เกาะยาวน้อย ความสุขที่สัมผัสได้

เมื่อเก็บรถกันเรียบร้อยก็วิ่งไปที่เคาเตอร์ขายตั๋วเรือโดยสาร แต่ต้องสังเกตุดีๆนะเพราะจะมี เรือโดยสารเกาะยาวน้อย และ เกาะยาวใหญ่ ไปซื้อให้ถูกฝั่งนะ ครั้งมาทันเรือรอบ 11.30 น. หลังจากได้ตั๋วไม่นานพี่ๆก็เรียกว่าเรือไปเกาะยาวน้อยรอบ 11.30 น. พร้อมแล้วขึ้นเรือได้