2 วัน 1 คืน ผ่าน 1,219 โค้ง เพื่อพิชิต ‘น้ำตกทีลอซู’ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ยหนองหลวง สู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อสู่น้ำตกทีลอซู ระยะทาง 1.5 กม. ประมาณ 30 – 45 นาที 2.เส้นทางล่องแพตามลำน้ำแม่กลองจากอำเภออุ้มผางผ่านน้ำตกทีลอจ่อซึ่งจะปรากฏรุ้งกินน้ำเวลาประมาณ 09.30-10.00 น. ขึ้นฝั่ง