2 วัน 1 คืน ll สังขละบุรี ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้

ราม หรือที่คนมอญเรียกกันว่า วัดหลวงพาออุตตมะ วัดนี้เดิมเป็นวัดเก่าที่ตั้งใหม่ เพราะวัดเก่าเดิมนั้นโดนน้ำท่วมเนื่องจากการผลของการสร้างเขื่อน ชาวมอญจึงย้ายขึ้นมาสร้างใหม่ในพื้นที่ปัจจุบัน วัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญร่วม