30 สถานที่กับบันทึกการเดินทางของผู้หญิงสายภูเขา

ที่ขับรถนำไปยังจุดเริ่มเดินเข้าไปในป่า บริเวณเชิงเขาหัวโล้น ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขา ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำทางไปเท่านั้น ระยะทางจากด้านล่างไปยังจุดตั้งแคมป์ ประมาณ 9 กิโลเมตร (ไป-กลับ รวม 18 กิโลเมตร) ไม่ส