[EP.1] ป้าบุญล้อม Buffet Seafood คุณภาพเกินราคา

อยลงค่ะ 5555555 มาถึงที่ร้าน ทางร้านจะมีทั้งห้องแอร์และโซนนอกห้องแอร์นะคะ ซึ่งเราต้องเลือกโซนที่นั่งตั้งแต่ตอนโทรมาจองค่ะ ครั้งนี้เราเลือกห้องแอร์ค่ะ ซึ่งโซนที่เลือกจะมีผลในตอนท้ายของมื้อค่ะ เดี๋ยวมาเฉลยตอนท้ายนะคะ เนื่องจากจองมาล่วงหน้า ที่ร้านก็จะเตรียมอุป