Singapore 3 วัน 2 คืน งบไม่ถึง 10,000 แบบชิลล์ ชิลล์

town, Red dot design museum, Haji lane. ———————————————————————— Day 0 ………… Scoot เครื่องใหญ่ นั่งสบาย กรอกใบ ต.ม. แล้วก็ของีบสักครู่ เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึงสนามบินชางงีแล้ววว ตอนนี้ก็เป็นเวล