Slow…life ไปด้วยกาญฯ 3 วัน 2 คืน (ไม่มีรถส่วนตัวก็ฟินได้)

านกกกอด มันคือความ Slow life ที่แท้ทรูจริงๆคะคุณขา เราจองห้องพักเป็นห้อง””แบบวิวเขื่อน”” ราคา 1,500 บาท นี่คือทางเดินไปห้องพักของเรา… นี่คือวิวห้องพักมองจากริมเขื่อน… และนี่คือห้องพักของเรา ห้องกอดตะวัน วิวจากหน้าห้องพัก อ้อ! เราจะบอกว่าที่นี่เป็นห้องน้ำ